1. +1
    Марусичка ты моя самая любимка***
    Маринка: сибки Дашуличка:*
    ты моя тоже!
    Написал аноним