1. 0
    dyra ahahahahah
    Yana: как умно!)
    Написал аноним