• .
 • ,
 • ,
 • .
 • .
 1. 0
  Ͳ ?
  · #
 2. 0
  10 i?
  Bashik: )
  · #
 3. 0
  ...
  Bashik:
  · #
 4. 0
  5 ? ?
  Bashik: !
  · #
 5. 0
  .-. 5 ..............!!!!!!!!!!!!
  Bashik: - ??
  · #
 6. 0
  ij 5 ?
  Bashik:
  · #
 7. 0
  ?
  Bashik: )
  · #
 8. 0
  ...
  "" ?))
  , , ))))
  Bashik:
  · #
  () Sweet Angel
 9. 0
  ?
  Bashik: 1 ))
  · #
 10. 0
  ???
  Bashik: 1 ??
  · #
 11. 0
  ?????????
  Bashik: ..
  · #
 12. 0
  ?) ?)
  Bashik:
  · #
 13. 0
  i ? ?
  Bashik: )
  · #
 14. 0
  ?
  Bashik:
  · #
 15. 0
  !
  Bashik: !
  · #
 16. 0
  Bashik: 1 ?
  · #
 17. 0
  Bashik: !
  · #
 18. 0
  .. ?
  Bashik: ! 1 !
  · #
 19. 0
  .
  Bashik: !
  · #
 20. 0
  )
  Bashik: !
  · #
 21. 0
  )
  Bashik: )
  · #
 22. 0
  ? ?!
  Bashik: )
  · #
 23. 0
  10 )
  Bashik:
  ij  Yulia Zamotaylo


  ѳ
  · #
 24. 0
  ?
  Bashik: 1 1 !
  · #
 25. 0
  )
  Bashik: 1
  · #
 26. 0
  5 ?
  Bashik: 1
  · #
 27. 0
  Bashik ??
  Bashik:
  · #
 28. 0
  ?
  Bashik: ?? !
  · #
 29. 0
  Bashik: !
  · #
 30. 0
  Bashik:
  · #