1. 0
    =))))))аххах
    Aллаклаааа: ага хахах)
    Написал аноним