1. 0
    малява бля, чё за тёлка стоит отстойная?
    Написал аноним