1. 0
    атааааааааааааааааааааааааааааааааааааш
    Аташ: да да да!!!!!!
    Написал аноним