1. 0
    Да ты няшна и кавайна :D
    Написал аноним