1. 0
    ns njhvjp?
    Николай: ага!
    Написал аноним