Новых комментариев: 0
 1. 0
  для кого статус твій?
  Тарас: яка різниця
  #
  Написал аноним
 2. 0
  Ну бо,друзі своїх не кидають.Якщо ти думаєш що ти нікому не потрібен,ти помиляєшся...
  Тарас: дяк за розуміння
  #
  Написал proffesor
 3. +1
  Попередній анонім правий ти дійсно плачеш щоб тебе жаліли!
  Тарас: іра тебе не питали
  #
  Написал аноним
 4. -1
  кого любиш?
  Тарас: да блять тебе нах
  #
  Написал аноним
 5. 0
  урод!..чмо!..путо!
  Тарас: круто
  #
  Написал аноним
 6. +1
  ого ніх*я собі кінь ссилку)
  Тарас: скажи хто ти тоді скіну ссилку
  #
  Написал аноним
 7. +1
  шо то вже за чудо таке?
  Тарас: та дойобує мене в вк
  ))))))))))))
  #
  Написал аноним
 8. +1
  хах....для кого то статус такіх а*уєнний стоїть?
  Тарас: та є одне чудо
  #
  Написал аноним
 9. 0
  а ти здогадайся!
  Тарас: хто зна
  #
  Написал аноним
 10. 0
  ні я краще не буду казати хто тебе любить......всеодно ти мене не любиш!і твій статус походу про мене!
  Тарас: скажи хто я тоді скажу чи про тебе
  #
  Написал аноним
 11. +1
  а ти мене на скільки добре знаєш?
  1.колір моїх очей?
  2.улеблений колір?
  3.мій стиль?
  4.мій номер будинку?
  5.назва вулиці?
  6.колір волосся?
  7.номер телефону?(повністю говорити не потрібно)
  8.моє улюблення занаття)
  9.улюблене слово)
  Тарас: 1 я незнаю не дивився тобі в очі
  2 жовтий або зелений
  3 .......
  4 .....
  5 здається Котишилокадзе
  6 світленький
  7 дасиш тоді буду знати
  8 туризм
  9 незнаю не чула
  #
  Написала личность
 12. 0
  перша любов ?
  Тарас: ти
  #
  Написал аноним
 13. 0
  сікрєт покішо)
  Тарас: та ладно давай напиши в лс
  #
  Написал аноним
 14. 0
  з кім мутиш?
  Тарас: та не скім покіщо а що таке хочеш зі мною зустрічатися?
  #
  Написал аноним
 15. +1
  ну то будиш знати шо люблю*
  Тарас: та ладно і хто це????))))))
  #
  Написал аноним
 16. 0
  норм пацан. чо гоните ?
  Тарас: та да
  #
  Написал аноним
 17. 0
  кого любиш?
  Тарас: та нікого
  #
  Написал аноним
 18. 0
  люблю тебе*
  Тарас: я й не знав
  #
  Написал аноним
 19. 0
  в пізду по ракушкі лох сука тупий!))))ахахахахахаах
  Тарас: круто )))))
  #
  Написал аноним
 20. 0
  іди нахуй лох сука тупий я тебе вбю нахуй
  Тарас: В чорну книгу тебе.
  #
  Написал аноним
 21. 0
  10 фактів про мене)
  Тарас: 1.Юльчік
  2.Подруга Тані
  3.Гарненька
  4.Розумна
  5.Позитивна
  6.Сексуальна
  7.Смішненька
  8.Енергійна
  9.Креативна
  10.Яскрава
  11.Любиш нормальних хлопців
  #
  Написала Панда Панда
 22. 0
  красавчик ^_^
  Тарас: дякую аноніме
  #
  Написал аноним
 23. 0
  нєтушкі розмічталися Тарас не помре а от ви тварі поздихаєтє як собакі!!!Злому — смерть, а доброму — воскресіння.....ото ви тварюкі злі а Тарас добрий,від добра всім бажає а ви не пользуєтись цим добром!
  #
  Написал аноним
 24. 0
  ти лох
  Тарас: да ладно
  #
  Написал аноним
 25. +2
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Позитивно)
  Тарас: хахаххахахахахаа
  та да
  #
  Написал proffesor
 26. 0
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Тарас: Я еще жив, прости меня за это.
  #
  Написал аноним
 27. 0
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Тарас: окей
  #
  Написал аноним
 28. 0
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Тарас: окей
  #
  Написал аноним
 29. 0
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Тарас: окей
  #
  Написал аноним
 30. 0
  здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!здохни!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Тарас: окей
  #
  Написал аноним