1. 0
    jjjjjjjjjysytfsrfhtstrfh
    Написал аноним