1. 0
    kotak, puwkin umer v kursah!
    Sanzhar: Sps Mil
    Написал аноним